//

DAFTAR GAJI POKOK PNS TAHUN 2022 BERDASARKAN PANGKAT, GOLONGAN DAN MASA KERJA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

  • Bagikan
AVvXsEhftgzYkUM4ze9VQ9zKyh Lb9zAO6zmAg2ccjIRGP3Ar7EfMxPk9 TrhADK8uI3dggCagzyFsbcx WtigqjIb exouVTuE9QHJ JmyYKEAw6IZnIIezYXnNhT3jki0aEnEM6SzeF0DMHUCt rK0cEI UEMiPiCre7 wWwMSmYKD2H5zL3HgaNSNbF as16000

Link download Peraturan Pemerintah () Nomor 15 Tahun 2019 (disini)

Sekalipun Daftar
Gaji Pokok ASN/PNS
Tahun 2022 tidak mengalami
kenaikan, PNS yang mendapatkan kenaikan gaji berkala mendapatkan gaji pokok
baru. Kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan kenaikan gaji berkala apabila dipenuhi
syarat-syarat : a) Telah mencapai masa kerja golongan
yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala; b) Penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan
nilai rata-rata sekurang-kurangnya “cukup”. Pemberian kenaikan gaji berkala dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh
Kepala Kantor/satuan organisasi yang bersangkutan atas nama pejabat yang
berwenang. Pemberitahuan kenaikan gaji berkala semestinya diterbitkan 2 (dua)
bulan sebelum kenaikan gaji berkala itu berlaku. Apabila Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan belum memenuhi syarat mendapatkan kenaikan gaji berkala, KGB
(Kenaikan Gaji Berkalanya) ditunda paling lama untuk waktu 1 (satu) tahun. Apabila
sehabis waktu penundaan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan belum juga memenuhi
syarat maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama untuk
1 (satu) tahun. Apabila tidak ada alasan ladi untuk penundaan, maka kenaikan
gaji berkala tersebut diberikan mulai bulan berikutnya dari masa penundaan itu.
Penundaan kenaikan gaji berkala dilakukan dengan surat keputusan pejabat yang
berwenang. Masa penundaan kenaikan gaji berkala dihitung penuh untuk kenaikan
gaji berkala berikutnya.

Selain ini berdasarkan aturan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menurut daftar
penilaian pelaksanaan pekerjaan menunjukkan nilai “amat baik”, sehingga ia patut
dijadikan teladan, dapat diberikan kenaikan gaji istimewa sebagai penghargaan
dengan memajukan saat kenaikan gaji berkala yang akan datang dan saat-saat
kenaikan gaji berkala selanjutnya dalam pangkat yang dijabatnya pada saat
pemberian kenaikan gaji istimewa itu. Pemberian kenaikan gaji istimewa dilakukan
oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan.

Perlu diingan selain mendapatkan gaji pokok, Pegawai Negeri Sipil juga
diberikan tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan pangan dan tunjangan-tunjangan
lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepada Pegawai Negeri Sipil
yang beristri/bersuami diberikan tunjangan isteri/suami sebesar 5% (lima
persen) dari gaji pokok, dengan ketentuan apabila suami isteri kedua-duanya
berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka tunjangan ini hanya diberikan kepada
yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai
anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, belum kawin,
tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan menjadi tanggungannya, diberikan
tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak. Tunjangan
anak diberikan sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) orang anak termasuk 1 (satu) orang
anak angkat. Demikian info tentang Daftar Gaji Pokok PNS Tahun 2022. Semoga ada manfaatnya

  • Bagikan